Topplån

Trenger du topplån til kjøp av bolig? Dersom du ikke har tilstrekkelig egenkapital, kan du søke om topplån for å kunne realisere drømmen om å eie egen bolig.

Et topplån kalles også ofte for toppfinansiering, og er et boliglån som har en noe høyere rente enn et ordinært boliglån.

En løsningen for personer som har mindre enn 20% i egenkapital

Bankene krever i dag at du må stille minst 15% av boligens kjøpesum i egenkapital for å være kvalifisert til å få boliglån. Likevel er det slik at for å oppnå markedets laveste rente på boliglån må du ha minst 20% i egenkapital. 

Har du ikke såpass mye oppsparte midler til bolig, er det mulig å søke om et topplån for å få finansiert boligen. Boliglånet vil da deles inn i to ulike deler; ordinært boliglån pluss topplån.

Et praktisk eksempel på topplån

La oss si at du ønsker å kjøpe en bolig som koster 2 millioner kroner. Du har 15% i egenkapital og låner 1,7 millioner av banken. Det ordinære boliglånet på opptil 75% av boligverdien vil da utgjøre 1,5 millioner kroner, mens topplånet – som utgjør 10% av boligverdien – vil være på kr. 200.000,-.

Høyere rentesats på topplån 

Siden sikkerheten for lånet er lavere på topplån, vil renten ligge høyere på denne delen av boliglånet. I dag har ofte topplånet en effektiv rente på rundt 7%, mens det ordinære boliglånet ligger gjerne rundt 3%.

Det er vanlig praksis å starte nedbetalingen av topplånet først, og dette lånet har ofte en løpetid på 5 år. De fleste banker vil samtidig kunne gi deg 5 års avdragsfrihet på ditt ordinære boliglån. 

Siden bankene som tilbyr topplån fastsetter renten internt, vil lånekostnadene variere ut fra hvilken bank du velger. Derfor anbefales det alltid å sammenligne priser og vilkår fra flere banker på topplån, slik at du kan vurdere rentekostnadene opp mot hverandre. 

Du bør også merke deg gebyrene som de ulike bankene opererer med, og særlig det månedlige termingebyret. Du kan spare mange penger på å velge det billigste topplånet fremfor det dyreste, og lånetilbudene du mottar gjennom oss er uforpliktende og gratis.