LĂ„n til Borettslag

Har du behov for et lÄn til borettslag eller boligsameie? Kanskje er du pÄ jakt etter et gunstig lÄn til rehabilitering eller oppussing av boligene i ditt borettslag?

Dersom du har behov for et lÄn til borettslag eller et boligsameie, bÞr du benytte vÄr gratis sammenligningstjeneste. PÄ denne mÄten skaffer du deg oversikt over hvilken bank som kan tilby ditt borettslag den aller beste renten pÄ lÄnet.

Borettslag med hĂžy fellesgjeld

Har borettslaget hÞy fellesgjeld, vil lÄnevilkÄrene vÊre av stor betydning nÄr det gjelder felleslÄnets kostnader. I dette tilfelle er det ekstra viktig Ä sammenligne priser pÄ lÄn til borettslag fra flere tilbydere, slik at kostnadene ikke blir hÞyere enn nÞdvendig.

Det er dessuten mulig Ä avtale med banken om borettslaget Þnsker lÄn med fast eller flytende rente, annuitets- eller serielÄn samt om det Þnskes lÄn med eller uten avdragsfrihet.

LĂ„nesum

Det er mulig for et borettslag Ä fÄ innvilget et nedbetalingslÄn helt opp til 140 millioner kroner, og minste lÄnesum ligger gjerne pÄ 10 millioner kroner. Hvilken lÄnesum akkurat ditt borettslag kan fÄ innvilget, avhenger blant annet av borettslagets betjeningsevne og eiendomsverdi.

Vanligvis er det mulig Ä fÄ finansiert inntil 65% av verditaksten pÄ boligmassen. Det er viktig Ä merke seg at taksten ikke mÄ vÊre eldre enn 5 Är gammel. 

Borettslaget eller boligsameiet mÄ videre kunne klare Ä betjene lÄnet, bÄde pÄ kort og pÄ lang sikt. I vurderingen av lÄnesÞknaden vil det dessuten bli lagt vekt pÄ at borettslaget mÄ kunne tÄle en eventuell renteÞkning i lÞpet av nedbetalingstiden. LÄn til borettslag ytes med pant i boligmassen.

Nedbetalingstid 

Et lÄn til borettslag eller boligsameie har vanligvis en nedbetalingstid pÄ 30 Är, men enkelte banker tilbyr en lÞpetid pÄ opptil 40 Är. Noen banker kan dessuten gi inntil 5 Ärs avdragsfrihet pÄ denne lÄnetypen.

Gebyrer

Det tilkommer tinglysingsgebyr, termingebyr og etableringsgebyr pÄ lÄn til borettslag og/eller boligsameie. BÄde etableringsgebyr og termingebyr fastsettes internt av de ulike bankene, og de kan derfor variere i stÞrrelse.

Refinansiering av fellesgjeld for borettslag

Borettslag mĂ„ med jevne mellomrom rehabilitere, vedlikeholde og utvikle boligmassen, og et lĂ„n til dette formĂ„let vil inngĂ„ i fellesgjelden – som andelseierne betaler mĂ„nedsvis. En mulighet er Ă„ refinansiere fellesgjelden og samtidig Ăžke lĂ„net for Ă„ kunne fĂ„ midler til Ă„ utfĂžre borettslagets nĂždvendige prosjekter.

Det kan ogsÄ vÊre svÊrt gunstig for borettslaget Ä kun refinansiere den eksisterende fellesgjelden uten Ä Þke lÄnet. Mange borettslag har oppnÄdd langt lavere rente enn den nÄvÊrende ved Ä innhente tilbud fra flere ulike banker. 

Sender du inn en sÞknad i dag om refinansiering av fellesgjeld for ditt borettslag, vil du motta flere lÄnetilbud elektronisk pÄ e-post. Du kan deretter sammenligne lÄnetilbudene, og velge Ä akseptere det beste lÄnet med den laveste renten.

Les gjerne: E24: – Borettslaget byttet bank og halverte renten 

Er det flere andelseiere i borettslaget som har problemer med Ä innbetale det avtalte mÄnedlige belÞpet av fellesgjelden, kan refinansiering vÊre en god lÞsning. I forbindelse med refinansieringen og eventuelt et bankbytte kan borettslaget fÞrst og fremst oppnÄ bedre rentebetingelser. 

I tillegg har borettslaget mulighet for Ä sÞke om avdragsfrihet eller lenger nedbetalingstid pÄ lÄnet, slik at mÄnedsbelÞpet Ä betale for andelseierne blir lavere.

IN-lÄn

Er du andelseier i et borettslag, og Þnsker Ä redusere dine fellesutgifter? Da kan du sÞke om et IN-lÄn, som rett og slett betyr lÄn til individuell nedbetaling av fellesgjeld. 

Enkelte borettslag tilbyr denne ordningen for sine andelseiere, og du kan velge om du Ăžnsker Ă„ nedbetale din andel av fellesgjelden helt eller delvis.

Det er bÄde fordeler og ulemper med IN-lÄn. Dersom borettslaget har hÞy fellesgjeld frarÄdes det at du benytter deg av ordningen. Da er risikoen for at borettslaget gÄr konkurs, hÞyere enn om fellesgjelden er lav.

PÄ den annen side vil det vÊre fordelaktig for deg Ä slippe de mÄnedlige kostnadene til fellesutgiftene i borettslaget, spesielt om du har tenkt Ä bli boende pÄ stedet en god stund fremover i tid.

Ønsker du Ä selge boligen din, vil det noen ganger vÊre enklere Ä fÄ solgt boenheten dersom det er lave fellesutgifter. Men det er ogsÄ potensielle kjÞpere som synes det er fordelaktig med fellesgjeld, siden de da slipper Ä ta opp et hÞyere banklÄn for Ä dekke belÞpet.

Det viktigste er at du tar utgangspunkt i din personlige Þkonomi og egne preferanser nÄr du vurderer Ä ta opp et IN-lÄn. 

Du bÞr ogsÄ sÞrge for Ä motta lÄnetilbud fra flere forskjellige banker fÞr du bestemmer deg for et tilfeldig banklÄn. Da kan du sammenligne renter og gebyrer, og deretter velge det gunstigste IN-lÄnet.

Har du allerede et IN-lÄn og Þnsker Ä refinansiere? Dersom du foretar et bankbytte har du mulighet for Ä oppnÄ lavere rente enn det du har pÄ ditt eksisterende lÄn. Sammenlign IN-lÄn i dag fra forskjellige banker, og sjekk hvor mye du kan spare.