Lån til Borettslag

Har du behov for et lån til borettslag eller boligsameie? Kanskje er du på jakt etter et gunstig lån til rehabilitering eller oppussing av boligene i ditt borettslag?

Dersom du har behov for et lån til borettslag eller et boligsameie, bør du benytte vår gratis sammenligningstjeneste. På denne måten skaffer du deg oversikt over hvilken bank som kan tilby ditt borettslag den aller beste renten på lånet.

Borettslag med høy fellesgjeld

Har borettslaget høy fellesgjeld, vil lånevilkårene være av stor betydning når det gjelder felleslånets kostnader. I dette tilfelle er det ekstra viktig å sammenligne priser på lån til borettslag fra flere tilbydere, slik at kostnadene ikke blir høyere enn nødvendig.

Det er dessuten mulig å avtale med banken om borettslaget ønsker lån med fast eller flytende rente, annuitets- eller serielån samt om det ønskes lån med eller uten avdragsfrihet.

Lånesum

Det er mulig for et borettslag å få innvilget et nedbetalingslån helt opp til 140 millioner kroner, og minste lånesum ligger gjerne på 10 millioner kroner. Hvilken lånesum akkurat ditt borettslag kan få innvilget, avhenger blant annet av borettslagets betjeningsevne og eiendomsverdi.

Vanligvis er det mulig å få finansiert inntil 65% av verditaksten på boligmassen. Det er viktig å merke seg at taksten ikke må være eldre enn 5 år gammel. 

Borettslaget eller boligsameiet må videre kunne klare å betjene lånet, både på kort og på lang sikt. I vurderingen av lånesøknaden vil det dessuten bli lagt vekt på at borettslaget må kunne tåle en eventuell renteøkning i løpet av nedbetalingstiden. Lån til borettslag ytes med pant i boligmassen.

Nedbetalingstid 

Et lån til borettslag eller boligsameie har vanligvis en nedbetalingstid på 30 år, men enkelte banker tilbyr en løpetid på opptil 40 år. Noen banker kan dessuten gi inntil 5 års avdragsfrihet på denne lånetypen.

Gebyrer

Det tilkommer tinglysingsgebyr, termingebyr og etableringsgebyr på lån til borettslag og/eller boligsameie. Både etableringsgebyr og termingebyr fastsettes internt av de ulike bankene, og de kan derfor variere i størrelse.

Refinansiering av fellesgjeld for borettslag

Borettslag må med jevne mellomrom rehabilitere, vedlikeholde og utvikle boligmassen, og et lån til dette formålet vil inngå i fellesgjelden – som andelseierne betaler månedsvis. En mulighet er å refinansiere fellesgjelden og samtidig øke lånet for å kunne få midler til å utføre borettslagets nødvendige prosjekter.

Det kan også være svært gunstig for borettslaget å kun refinansiere den eksisterende fellesgjelden uten å øke lånet. Mange borettslag har oppnådd langt lavere rente enn den nåværende ved å innhente tilbud fra flere ulike banker. 

Sender du inn en søknad i dag om refinansiering av fellesgjeld for ditt borettslag, vil du motta flere lånetilbud elektronisk på e-post. Du kan deretter sammenligne lånetilbudene, og velge å akseptere det beste lånet med den laveste renten.

Les gjerne: E24: – Borettslaget byttet bank og halverte renten 

Er det flere andelseiere i borettslaget som har problemer med å innbetale det avtalte månedlige beløpet av fellesgjelden, kan refinansiering være en god løsning. I forbindelse med refinansieringen og eventuelt et bankbytte kan borettslaget først og fremst oppnå bedre rentebetingelser. 

I tillegg har borettslaget mulighet for å søke om avdragsfrihet eller lenger nedbetalingstid på lånet, slik at månedsbeløpet å betale for andelseierne blir lavere.

IN-lån

Er du andelseier i et borettslag, og ønsker å redusere dine fellesutgifter? Da kan du søke om et IN-lån, som rett og slett betyr lån til individuell nedbetaling av fellesgjeld

Enkelte borettslag tilbyr denne ordningen for sine andelseiere, og du kan velge om du ønsker å nedbetale din andel av fellesgjelden helt eller delvis.

Det er både fordeler og ulemper med IN-lån. Dersom borettslaget har høy fellesgjeld frarådes det at du benytter deg av ordningen. Da er risikoen for at borettslaget går konkurs, høyere enn om fellesgjelden er lav.

På den annen side vil det være fordelaktig for deg å slippe de månedlige kostnadene til fellesutgiftene i borettslaget, spesielt om du har tenkt å bli boende på stedet en god stund fremover i tid.

Ønsker du å selge boligen din, vil det noen ganger være enklere å få solgt boenheten dersom det er lave fellesutgifter. Men det er også potensielle kjøpere som synes det er fordelaktig med fellesgjeld, siden de da slipper å ta opp et høyere banklån for å dekke beløpet.

Det viktigste er at du tar utgangspunkt i din personlige økonomi og egne preferanser når du vurderer å ta opp et IN-lån. 

Du bør også sørge for å motta lånetilbud fra flere forskjellige banker før du bestemmer deg for et tilfeldig banklån. Da kan du sammenligne renter og gebyrer, og deretter velge det gunstigste IN-lånet.

Har du allerede et IN-lån og ønsker å refinansiere? Dersom du foretar et bankbytte har du mulighet for å oppnå lavere rente enn det du har på ditt eksisterende lån. Sammenlign IN-lån i dag fra forskjellige banker, og sjekk hvor mye du kan spare.