Rammelån

Et rammelån er et boliglån med fleksibel nedbetalingstid, og kalles også for boligkreditt eller fleksilån. Har du hatt boliglån en god stund, vil du ha muligheten til å søke om et rammelån.

Får du innvilget et rammelån, vil du få tildelt en tilgjengelig låneramme av banken som du kan disponere fritt, på lik linje med en kontokreditt. Den tilgjengelige lånerammen kan imidlertid ikke overstige 60% av boligens verdi. 

Det betyr i praksis at om boligen din verdt 4 millioner kroner, kan du få maks 2,4 millioner i rammelån. Dette forutsetter at du har innbetalt hele ditt ordinære boliglån. Har du for eksempel en rest på 1 million kroner å betale på boliglånet ditt, vil rammelånets størrelse reduseres til 1,4 millioner. Det er fordi summen av boliglånet og rammelånet ikke kan overstige 60% av boligverdien.

Vilkår på rammelån

Et rammelån kan fås avdragsfritt for en viss periode, slik at du kan velge å bare betale renter og gebyrer hver måned. Avdragene kan utsettes og innbetales når økonomien tillater det, men vær klar over at de fleste banker krever at du nedbetaler hele din tildelte låneramme i løpet av 10 år. 

Du kan bruke pengene til akkurat det du selv vil, og mange benytter et rammelån til å ha en økonomisk buffer til uforutsette utgifter eller til oppussing av boligen. Betaler du avdrag på rammelånet, vil et tilsvarende beløp være disponibelt. Du slipper dermed å søke lån på nytt i banken dersom det skulle være behov for det.

Gebyrer

Gjør du om et boliglån til et rammelån vil det tilkomme et etableringsgebyr, som for de fleste banker ligger rundt kr. 2.500,-. Dette er et engangsgebyr for opprettelse av lånet. I tillegg må du betale termingebyr, som vanligvis ligger rundt kr. 70,- pr. måned.

Vi hjelper deg å finne markedets beste rammelån

Den effektive renten på rammelån ligger gjerne på samme nivå som på et ordinært boliglån med fastsatt nedbetalingsplan. Siden de forskjellige bankene opererer med ulikt rentenivå, anbefales det alltid å sammenligne betingelsene på rammelån fra flere banker før du bestemmer deg.

Vi gjør jobben for deg med å innhente tilbud fra et stort antall banker, slik at du får et variert sammenligningsgrunnlag. Du kan deretter velge å akseptere det rammelånet som har de beste betingelsene. 

Du sparer både tid og penger på å la oss gjøre jobben for deg, og tjenesten er gratis. Det er også helt uforpliktende å søke om et rammelån, og finner du ut at du ikke ønsker å benytte deg av et lånetilbud likevel, foretar du deg ingenting. Lånetilbudene er gyldige i 30 dager fra den dagen vi mottok din søknad, og etter denne perioden vil lånetilbudene slettes automatisk.