Førstehjemslån og boliglån for unge

Boliglån for unge blir ofte også omtalt som førstehjemslån, og er tiltenkt personer i aldersgruppen 18 – 34 år. Å skulle kjøpe egen bolig for første gang er spennende, og det er mye nytt å sette seg inn i. Flesteparten av de som tar opp førstehjemslån, har ikke råd til å kjøpe drømmeboligen, men nøyer seg med en leilighet eller et rekkehus. Det beste er å finne en bolig som passer ut fra egen økonomi.

Boliglån for unge har som regel svært gunstig rente, og man har mulighet for å låne inntil 85% av boligens kjøpesum. 

På markedet i dag finnes det også førstehjemslån som ikke stiller noen krav til søkerens alder. Her vil alle som skal kjøpe bolig for første gang kunne kvalifisere seg til et førstehjemslån.

Krav til egenkapital

Det kan være vanskelig for yngre personer å skaffe tilstrekkelig egenkapital til boliglån. Mange førstegangskjøpere får derfor hjelp av sine foreldre eller andre nære slektninger til å dekke egenkapitalkravet. Ofte gis dette i form av lån, som gave eller som forskudd på arv.

Kausjonist

Dersom foreldre ikke har mulighet til å hjelpe med kapitalinnskudd, kan de akseptere å stå som kausjonister for boliglånet du ønsker å søke om. Som kausjonister stiller de da en del av sin egen bolig som sikkerhet for boliglånet.

Låneeksempel

Effektiv rente 2,81%, kr. 2.000.000,-  o/25 år. Kostnad kr. 772.028,-. Totalt kr. 2.772.028,-.