Forbrukslån

Et forbrukslån er det samme som et lån uten sikkerhet. Vanligvis er et forbrukslån et annuitetslån, der du betaler avdrag og renter hver måned helt til all gjeld er nedbetalt. Du kan benytte et forbrukslån til akkurat det du selv vil, enten det dreier seg om oppussing, kjøp av en billig bruktbil, reise eller andre formål. 

Mange tar opp forbrukslån for å dekke utgiftene til uforutsette utgifter, som for eksempel et nytt kjøleskap, komfyr, dyre tannlegebesøk eller til en mer kostbar bilverksted-regning.

De senere år har det vært mye negativ omtale i media av forbrukslån, da renten på slike lån er betydelig høyere enn på lån med sikkerhet – som for eksempel boliglån og ordinære lån til bil og båt.

Det er også mange nordmenn som har pådratt seg for mye usikret gjeld, og som står i fare for å få betalingsproblemer. 

Før du vurderer å ta opp et forbrukslån, bør du derfor være sikker på at du har råd til å betjene lånet i flere år fremover i tid.

Etter at Norge innførte en forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån, er maksimum nedbetalingstid på denne lånetypen fastsatt til 5 år. 

Forskriften inneholder dessuten strengere krav enn tidligere til lånetakers betjeningsevne, i tillegg til at det kreves avdragsbetaling på lån uten sikkerhet. Det er også opprettet et nasjonalt gjeldsregister, slik at bankene skal få tilgang på privatpersoners totale forbruksgjeld. Registeret ble aktivt sommeren 2019, og vil bidra til at færre personer får innvilget et lån uten sikkerhet enn tidligere.

Vilkår for å søke om forbrukslån 

Alder

De fleste banker som tilbyr forbrukslån, stiller noen få krav til lånesøkers alder og inntekt. Noen banker har 18-årsgrense for å kunne søke om et forbrukslån, mens andre banker krever at lånesøkere har fylt 23 år.

Inntekt

Det stilles også krav om lånesøkere må ha en eller annen form for månedlig inntekt. Med inntekt regnes ikke kun vanlig arbeidsinntekt, men også uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og alderspensjon kan være tilstrekkelig for å få innvilget en lånesøknad.

Enkelte banker krever at lånesøkere har en brutto årsinntekt på minst kr. 200.000,- for å kunne søke om lån uten sikkerhet hos dem. Andre aktører har lavere inntektskrav, så på dette området er det store variasjoner blant bankene.

Ingen betalingsanmerkning

Alle banker som tilbyr forbrukslån krever at lånesøkere ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker på søknadstidspunktet.

Når bankene mottar lånesøknaden din, vil de foreta en kredittsjekk av deg. Dette gjøres for å få informasjon om din personlige økonomi og din betjeningsevne.

Har du betalingsanmerkninger, vil dette komme frem på kredittsjekken, og du vil automatisk få avslag på din lånesøknad. 

Lånesum 

De aller fleste banker som tilbyr forbrukslån opererer ofte med en maksimum lånesum på kr. 500.000,-, og minste tilgjengelig lånesum er gjerne kr. 5.000,-.

Renter og gebyrer

Bankenes risiko med å låne ut penger i form av et forbrukslån er høyere enn på et bil- eller boliglån, der det stilles sikkerhet for lånet. Denne risikoen bidrar til at den effektive renten på forbrukslån ligger betydelig høyere enn på andre lånetyper, og befinner seg ofte et sted mellom 9% og 30%. 

Siden bankene fastsetter renten på sine utlånsprodukter internt, vil rentenivået på forbrukslån variere fra bank til bank. Dette er fordelaktig for deg som kunde, spesielt om du benytter deg av vår formidlingstjeneste. Vi innhenter lånetilbud på forbrukslån fra mange banker samtidig for deg, slik at du kan sammenligne betingelsene. Da får du muligheten til å velge deg ut det beste og billigste forbrukslånet.

Andre kostnader som tilkommer på forbrukslån, er etableringsgebyr og termingebyr. Disse gebyrene varierer ut fra hvilken bank du velger, så også på dette området er det fordelaktig å kunne sammenligne de ulike bankenes prisnivå.

Søknadsprosessen og utbetaling av forbrukslånet

Benytter du vår tjeneste, vil du motta dine lånetilbud på e-postadressen som du oppgir i din lånesøknad. Velger du å takke ja til et av tilbudene, vil du kunne signere låneavtalen elektronisk med Bank-ID. Noen ganger trenger banken tilleggsinformasjon som f.eks. kopi av siste lønnsslipp. Denne kan du også laste opp elektronisk og sende til banken, slik at saksbehandlingstiden går raskt og effektivt.

Når banken har mottatt all nødvendig dokumentasjon, vil de utbetale forbrukslånet til din bankkonto, og som regel er pengene på konto i løpet av 1 – 2 virkedager.

Låneeksempel

Effektiv rente 16,88%, kr. 80.000,-  o/5 år. Kostnad kr. 35,963,-. Totalt kr. 115.963,-.