Boliglån med fastrente

De aller fleste velger flytende rente på sitt boliglån, der rentesatsen varierer i takt med markedsrenten. Går renten opp, vil boliglånets terminbeløp stige. Dersom markedsrenten synker, vil lånets terminbeløp reduseres. 

Ønsker du en mer forutsigbarhet i forhold til dine boutgifter, kan du søke om et boliglån med fastrente. Da vil du fremdeles beholde din avtalte rente selv om markedsrenten forandres.

Du kan selv velge om du ønsker å binde renten på boliglånet ditt i 3, 5 eller 10 år. I tillegg har du mulighet for å velge fastrente på kun deler av boliglånet, mens resten av lånet har flytende rente.

Husk at dersom du velger fastrente på ditt boliglån, er avtalen bindende for den gitte perioden. Du kan dermed ikke foreta deg noen endringer på lånet ditt i løp av denne tiden.

Egenkapital

Også på boliglån med fastrente kreves det at du må ha minst 15% av boligens kjøpesum i egenkapital.

Fordeler med fastrente 

Den største fordelen med å velge fastrente på boliglån er at du vil beholde din avtalte rente selv om markedsrenten skulle stige betydelig i løpet av nedbetalingsperioden. Dette sikrer deg mot renteøkning på boliglånet, og utgiftene til lånet vil ligge stabilt for hele din bindingsperiode.

Å binde renten på boliglånet kan være lurt når markedsrenten er lav. Da er risikoen for å tape penger på en eventuell rentenedgang lav.

Ulemper med fastrente

Et boliglån med flytende rente er mer fleksibelt enn et boliglån med fastrente. I tillegg ligger fastrenten gjerne 0,5% – 1% høyere enn på et lån med flytende rente. Det er umulig å spå om markedsrenten vil stige eller synke i løpet av de nærmeste 3, 5 eller 10 år, men historisk sett sparer de fleste ikke mye på å binde renten. 

Sammenlign boliglån med fastrente

Ønsker du å søke om et boliglån med fastrente, er det lurt å benytte deg av vår sammenligningstjeneste. Da får du muligheten til å motta lånetilbud fra flere forskjellige banker, slik at du kan velge boliglånet med de beste betingelsene.

Det er uforpliktende å søke om et boliglån med fastrente gjennom oss, og tjenesten er gratis. 

Låneeksempel på fastrentelån med 3 års binding 

Effektiv rente 2,87%, kr. 2.000.000,-  o/25 år. Kostnad kr. 787.592,-. Totalt kr. 2.787.592,-.